pozadie

Stavebná firma R-House

Spoločnosť R- House, s.r.o. so sídlom v Holiciach sa zaoberá projekčnou a stavebno-obchodnou činnosťou. Jednou z hlavných priorít je individuálny prístup ku klientovi, profesionalita a flexibilita, čo v konečnom dôsledku zaručuje spokojnosť našich zákazníkov.

Zameriavame sa hlavne na oblasť bytových a rodinných domov.

V rámci našich činností Vám ponúkame vyhotovenie komplexnej dokumentácie projektu rodinného domu, cez osadenie domu na konkrétnu parcelu až po projekty prípojok inžinierskych sietí. Domy prezentované na tejto stránke sú návrhmi kolektívu firmy, ktorý vytvára stále nové typy a kategórie bytových a rodinných domov, pričom vychádza aj z poznatkov získaných na základe neustále sa rozširujúcich požiadaviek trhu. Reflektujeme tak na najnovšie trendy architektúry, dizajnu, stavebnej fyziky a v neposlednom rade na požiadavky zákazníka a užívateľa stavby, ktorému bude dielo poskytovať vhodné podmienky pre bývanie.

Poskytujeme služby v oblasti financovania Štátnym fondom rozvoja a bývania. Za týchto podmienok bývanie nebolo nikdy ľahšie.